[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Noct's Blog

Noct's Blog


Accordion Slider

Posted: 19 Apr 2012 07:19 AM PDT

Hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại jQuery Slider mới nhưng lại không mới:


Hẳn bạn đã nhận ra đây chính là một nâng cấp của Kwicks SliderNoct từng đăng trước đây. Hai tính năng sáng giá nhất của Accordion Slider này chính là hỗ trợ VideoLightbox.

Để chèn slider này vào blog thì bạn vào phần HTML của blog tìm đoạn:
     <div id='content-wrapper'>
hoặc bất cứ vị trí nào trong template mà bạn thấy phù hợp, chèn phía trên nó:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://noctland.googlecode.com/files/accordion.js' type='text/javascript'/>
<b:section id='slider' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='HTML100' locked='true' title='Slider' type='HTML'/>
</b:section>
</b:if>

Lưu ý nếu trong site của bạn đang dùng các thủ thuật jQuery khác thì hãy xóa dòng màu đỏ. Đoạn code trên sẽ tạo một tiện ích HTML/Javascript mới trên blog của bạn, hãy quay lại Phần tử trang và tiếp tục chèn vào tiện ích mới đoạn code này.

Chỉ việc chỉnh sửa lại nội dung Slider theo ý bạn và kiểm tra kết quả.

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...