[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Tạo mật khẩu thư mục không dùng phần mềm

Posted: 27 Nov 2015 08:23 AM PST

Máy tính của bạn có nhiều người sử dụng và bạn không muốn một số thông tin không để người khác biết được, vậy cách tốt nhất là đặt mật khẩu cho thư mục chứa dữ liệu của bạn, Và nếu bạn chỉ không muốn ai đó xem được nội dung trong một thư mục trên máy tính thì có thể đặt mật khẩu bảo vệ thư mục với các bước dưới đây.
Tạo mật khẩu thư mục không dùng phần mềm
Đọc thêm »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...