[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Kho Audio Book Của Bạn!

Kho Audio Book Của Bạn!


Blog Radio 261: Đôi mắt và hàng mi

Posted: 26 Nov 2012 03:32 AM PST

"Đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa, thế nhưngđôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh khôngrời li bước." (Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...