[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LỰA CHỌN - Chúng ta không phải là loài lục súc. Chúng ta không

Danh Ngôn
LỰA CHỌN
Chúng ta không phải là loài lục súc. Chúng ta không phải là sản phẩm của những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta có sức mạnh của sự lựa chọn.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...