[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHA MẸ và CON CÁI - Việc dầu nhỏ chẳng làm chẳng nên; con

Danh Ngôn
CHA MẸ và CON CÁI
Việc dầu nhỏ chẳng làm chẳng nên; con dầu hiền chẳng dạy chẳng thông.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...