[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

VẬN MAY - Vận may duy nhất mà người vĩ đại có được đó là khả

Danh Ngôn
VẬN MAY
Vận may duy nhất mà người vĩ đại có được đó là khả năng vượt qua vận rủi.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...