[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

KỶ LUẬT - Tự giác kỷ luật bắt đầu bằng tự chủ tâm trí. Nếu

Danh Ngôn
KỶ LUẬT
Tự giác kỷ luật bắt đầu bằng tự chủ tâm trí. Nếu bạn không kiểm soát được những gì bạn suy nghĩ, thì bạn không thể kiểm soát được những gì bạn làm. Đơn giản là, tự giác kỷ luật cho phép bạn nghĩ trước rồi hành động sau đó.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...