[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

KỶ LUẬT - Tìm hiểu cuộc đời của những người vĩ đại, tôi thấy

Danh Ngôn
KỶ LUẬT
Tìm hiểu cuộc đời của những người vĩ đại, tôi thấy rằng chiến thắng đầu tiên mà họ đạt được là chiến thắng chính họ…. với tất cả số họ thì tự giác kỷ luật là đi đầu.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...