[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

HY VỌNG - Trong hy vọng ẩn chứa một sức mạnh to lớn, khiến

Danh Ngôn
HY VỌNG
Trong hy vọng ẩn chứa một sức mạnh to lớn, khiến chí hướng và ảo tưởng của chúng ta trở thành hiện thực.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...