[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHỎ VÀ TO - Không làm xong nổi việc nhỏ thì đừng mong hoàn

Danh Ngôn
NHỎ VÀ TO
Không làm xong nổi việc nhỏ thì đừng mong hoàn tất được việc lớn.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...