[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHỎ VÀ TO - Không giữ nét nhỏ thì hỏng đức to.

Danh Ngôn
NHỎ VÀ TO
Không giữ nét nhỏ thì hỏng đức to.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...