[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NHÂN ĐỨC - Hễ tình dục thì là yếu đuối, hễ nhân đức thì là

Danh Ngôn
NHÂN ĐỨC
Hễ tình dục thì là yếu đuối, hễ nhân đức thì là sức mạnh.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...