[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

NIỀM TIN - Sớm muộn gì, thì người thắng cuộc là người nghĩ

Danh Ngôn
NIỀM TIN
Sớm muộn gì, thì người thắng cuộc là người nghĩ rằng họ có thể.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...