[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LÝ TƯỞNG - Nếu tôi không thể thực hiện được lý tưởng của tôi

Danh Ngôn
LÝ TƯỞNG
Nếu tôi không thể thực hiện được lý tưởng của tôi thì ít ra tôi muốn lý tưởng hóa thực trạng của tôi.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...