[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

CHÍ KHÍ - Đúc gan sắt để dời non lấp bể.

Danh Ngôn
CHÍ KHÍ
Đúc gan sắt để dời non lấp bể.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...