[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha Thứ - Oán không diệt được oán

Danh Ngôn
THA THỨ
Oán không diệt được oán. Chỉ có tình thương mới diệt được nó thôi.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...