[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha Thứ - Người trả thù là người chứng thực điều dữ

Danh Ngôn
THA THỨ
Người trả thù là người chứng thực rằng điều dữ đã thắng chính họ.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...