[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tha Thứ - Người cao hay tha, người thấp hay gây.

Danh Ngôn
THA THỨ
Người cao hay tha, người thấp hay gây.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...