[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Tạo số đếm nhận xét cho bài viết trên 200 nhận xét

Posted: 28 Mar 2012 10:07 AM PDT

Tạo số đếm nhận xét (number of comment) cho bài viết trên 200 nhận xét - by: http://namkna.blogspot.com/
Blog của bạn sẽ trở nên đẹp và bắt mắt hơn nếu bạn thêm số đếm cho phần nhận xét thay vì chỉ để các nhận xét bình thường. Do mặc định  khi số nhận xét quá 200 thì sẽ tự động phân trang (mỗi trang gồm 200 nhận xét), script đếm nhận xét cơ bản chỉ dành cho trang đầu tiên, sang trang thứ 2 (nhận xét số 201 đến số 400) sẽ bắt đầu đếm lại từ số 1, tương tự đến trang thứ 3, 4, 5… cũng lặp lại như vậy.
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...