[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Đức Thành Thực - Dù ở nhà kín hãy sống như ở nhà trống.

Danh Ngôn
ĐỨC THÀNH THỰC
Tọa mật thất như thông cù : Dù ở nhà kín hãy sống như ở nhà trống.

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...