[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Noct's Blog

Noct's Blog


Khung comment đẹp (có phân cấp)

Posted: 26 Feb 2012 12:57 AM PST

Đây là khung comment cải tiến từ một bài đăng cũ, ở đây add thêm mục phân cấp. Do là threaded comment mặc định của Blogger nên chỉ được tối đa là 1 cấp mà thôi. Tuy vậy đối với những ai thích cây nhà lá vườn thì sẽ thích khung comment này.

Demo
 
Trước tiên, hãy lưu lại một bản template gốc để đề phòng bất trắc. Sau đó vào phần chỉnh sửa HTML, chọn mở rộng mẫu, tìm đoạn sau:
<b:include data='post' name='comments'/>
Thay thế nó bằng đoạn sau:
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
Tiếp tục chèn đoạn code này phía trên ]]></b:skin>
Save template lại và test.

Để chèn emoticonsbiểu tượng cảm xúc vào khung comment mới này thì bạn tham khảo bài viết của Duy Pham

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...