[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

GẮN HỘP XEM TRUYỆN CƯỜI VÀO BLOG


"""Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổvới 1 đoạn code ngắn và đơn giản, bạn có thể gắn hộp xem truyện cười cho Blog để khách tham quan có thể giải trí khi vào Blog của mình, các truyện này sẽ tự động thay đổi truyện khi bạn load trang và điều đặc biệt là bạn có thể thêm truyện mới do chính mình thiết lập.
Đầu tiên, bạn đăng nhập vào Blog, chọn thiết kế > thêm tiện ích > thêm HTML/Javacript, sau đó dán đoạn code này vào:

<iframe frameborder="1" width="210" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="200"></iframe>

Bạn có thể thay đổi chiều cao (height) hoặc chiều rộng (width) cho hộp truyện, nếu muốn màu nền cho hộp truyện thì bạn chỉ cần thêm đoạn code này style="background:#ffffff;" vào sau đoạn code 
<iframe frameborder="1" nó sẽ thành như sau:

<iframe frameborder="1"style="background:#ffffff;"width="270" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="200"></iframe>

Cuối cùng, bạn Save rồi trở lại vào Blog thì sẽ có một hộp xem truyện cười "dễ thương" để giải trí rồi đấy!!!

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...