[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Tạo Forum Cho Blogger
Hello. Hôm nay chúng ta sẽ nói về việc tạo forum trong blogger như là một mái nhỏ cho mọi thành viên chia sẻ kiến thức của mình
  Bước1: Save Template, bạn nên cẩn thận với các thay đổi trên blog bằng cách "Save" hay" backup" blog của bạn trước khi editting.Bước 2: Có rất nhiều các websites cho bạn đăng kí sử dụng các dịch vụ forum riêng một cách tuyệt vời, bạn có thể tham khảo ở đây và tao riêng cho mình một Forum cho blog
Make Forum.org, Trang này bạn cần học thêm một số bước trước khi tạo Forum cho blog. Chỉ dẫn tại đây click Here[..]

http://www.freeforum.ca/  Free
http://www.eamped.com/

Bước 3: Đăng nhập vào blogger, vào DashBoard >> Posting >>  Edit Pages >> bạn tạo một Page mới và đặt tên là Forum hay bất cứ gì bạn muốn

Bạn copy và paste đoạn code sau vào. Lưu ý: chọn edit HTML trước và sau đó paste vào

<b:if cond='data:blog.url == http://yourblog.blogspot.com/p/forums.html'>
<style>iframe.templatedemo {width:100%;height:100%;position:absolute;top:0px;left:0px;z-index:1;overflow-x:hidden;}
#header-wrapper{display:none;}
.feed-links {display:none;}
#sidebar-wrapper{display:none;}
#footer{display:none;}
#Content-wrapper{background:#111;}
body{background:#111;}
#main-wrapper{background:#111;}
</style>
</b:if>

<iframe class="templatedemo" scrolling="auto" frameborder="0" allowtransparency="true" src="http://forumname.hostingsite.com/"></iframe>


Bước 4:  Bạn phải nhớ là sửa lại các chữ màu đỏ bằng blog url riêng của bạn và save lại

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...