[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Namloan's Blog - Chia sẻ, hướng dẫn những thủ thuật,mẹo vặt hay và hữu ích

Namloan's Blog - Chia sẻ, hướng dẫn những thủ thuật,mẹo vặt hay và hữu ích


Sửa lỗi số trang không hiện khi soạn thảo và khi in trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Posted: 17 Oct 2016 07:17 PM PDT

Trong khi soạn thảo tài liệu bạn cần đánh số trang nhưng gặp phải vấn đề là số trang không hiện thị số trang chỉ hiện chữ PAGE\*MERGEFOMAT. Để sửa lỗi này bạn làm như sau:
Đọc thêm »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...