[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word 2007, 2010, 2013

Posted: 05 Dec 2015 12:42 AM PST

Đánh số trang cho file word thì không còn quá xa lạ với tất cả mọi người, tuy nhiên trong những bài tiểu luận, luận văn, đề án ta cần đánh nhiều loại kiểu trang khác nhau bắt đầu từ những trang khác nhau như: đánh số trang cho phần mở dầu khác với phần mục lục và khác với phần nội dung. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh số trang từ một trang bất kỳ trong word 2007, 2010, 2013,...
Đánh số trang từ trang bất kỳ trong word 2007, 2010, 2013

Đọc thêm »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...