[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Cố định tiêu đề hàng và cột trong excel 2003, 2007, 2010, 2013

Posted: 24 Nov 2015 11:31 PM PST

Khi xem và làm việc với bảng biểu excel lớn có nhiều dòng và nhiều cột thì việc rà soát giữa các cột dòng sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ mắc sai sót. Trong trường hợp này ta có thể cố định những dòng và cột văn bản để tham triếu trong quá trình chỉnh sửa.
Cố định tiêu đề hàng và cột trong excel 2003, 2007, 2010, 2013

Đọc thêm »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...