[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ

Posted: 05 Sep 2014 06:23 AM PDT

Trong thiết kế blog đôi khi theo yêu cầu bạn chỉ muốn hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ hoặc kiểu trang index, về cơ bản cách này ngược với cách ẩn bài viết thuộc một nhãn nhất định ở kiểu trang index.
Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ

Đặc điểm: Với thủ thuật này ở trang chủ của bạn chỉ hiện thị bài viết của một nhãn duy nhất và bài viết thuộc các nhãn khác sẽ bị ẩn đi.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...