[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Subscribe box theo phong cách Wordpress cho blog

Posted: 26 May 2014 06:03 PM PDT

Bài viết này mình sẽ chia sẻ một style nữa của Email Subscribe Box cho Blogger mang phong cách của Wordpress. Sau đây là các bước thực hiện thủ thuật:Bước 1: Tại trang quản trị, các bạn vào Bố cục, tạo một tiện ích HTML/JavaScripts tại vị trí muốn hiển thị widget.
Bước 2: Dán đoạn code sau vào phần nội dung:
<!--WP Subscribe Box by kjmagic.blogspot.com-->
<div align="center" id="kjmagic">
<div id="kjsubscription" filter: progid:dximagetransform.microsoft.gradient( startcolorstr='#55AAEE', endcolorstr='#003366',gradienttype=0 ); width: 265px;">
<h4 id="kjmagic-title-text" style="color: 000; font-size: 20px;">
Đăng ký nhận tin mới qua Email của bạn</h4>
<div id="kjmagic-sub-title-txt" style="color: 000; font-size: 14px;">
Đăng ký ngay để nhận bài mới hoàn toàn miễn phí qua Email của bạn</div>
<br />
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=KjMagic', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<input class="name" id="kjmagic-subscriber-name" name="name" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" type="text" value="Tên của bạn" /><br />
<input class="email" id="kjmagic_subscriber_email" name="from" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" style="width: 130px;" type="text" value="Email của bạn" /><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<input name="uri" type="hidden" value="KjMagic" /><input name="loc" type="hidden" value="en_US" /> <input id="kjmagic-submit-text" style="height: auto; padding: 5px 0;" type="submit" value="Đăng ký ngay hôm nay !" /></form>
</div>
</div>
<style>
#kjsubscription {margin: 0px;padding: 10px;height: auto!important;padding: 0px 10px 15px 15px !important;
text-align: center !important;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif !important;margin: 10px;margin: 0px;padding: 10px;
margin: 8px 0 0 !important;line-height: 22px;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;padding: 5px;border: none;}#kjsubscription p {margin: 8px 0 0 !important;line-height: 22px;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
padding: 5px;border: none;}#kjsubscription input.name {
background: white url(http://3.bp.blogspot.com/-Jl2lcnXe42Y/UOb49YMFH8I/AAAAAAAAAiA/hOnOANR83gc/s1600/subscribe-name.png) no-repeat center right;}
#kjsubscription input[type="text"] {border: 1px solid #111 !important;
font-size: 15px !important;margin-bottom: 10px !important;padding: 8px 28px 8px 10px !important;width: 80% !important;height: auto !important;}
#kjsubscription input.email {background: white url(http://2.bp.blogspot.com/-dcien5QLnB8/UOb4N7eNU1I/AAAAAAAAAhw/NxzO8UXjgG4/s1600/subscribe-email.png) no-repeat center right;}#kjsubscription input {
font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;-webkit-border-radius: 3px;box-shadow: 0 2px 2px #111;-moz-box-shadow: 0 2px 2px #111;-webkit-box-shadow: 0 2px 2px #111;margin: 0px;padding: 0px;}#kjsubscription h4 {margin-bottom: 8px !important;
font-weight: bold !important;line-height: 26px !important;letter-spacing: normal;
text-transform: none;text-decoration: none;
text-align: center !important;font-family: Georgia, Times, "Times New Roman", serif;
border: none;padding: 0px !important;float: none;}input:hover[type="submit"] {
background-color: #0094D2;border: 1px solid #0094D2;color: red;text-decoration: none;}input[type="submit"] {background-color: #00A7ED;border: 1px solid #0094D2;
color: white;cursor: pointer;font-family: 'Droid Sans', sans-serif !important;font-size: 13px;font-weight: normal;padding: 5px;text-decoration: none;}input {
color: #333;font-family: 'Droid Sans', sans-serif;}#kjsubscription input[type="submit"] {background: #f6640e; border: 1px solid #111 !important;color: white;cursor: pointer !important;font-size: 18px !important;font-weight: bold !important;
padding: 6px 0 !important;text-shadow: -1px -1px #3A060A !important;width: 90% !important;height: auto !important;line-height: 24px !important;}
#kjsubscription input[type="submit"]:hover {color: #FFFC00;}</style>
<!--/WP Subscribe Box by kjmagic.blogspot.com-->

- Chỉnh sửa những chỗ màu xanh thành ID Feedburner của bạn.
- Có thể sửa những chỗ màu hồng theo ý thích của bạn.

Chúc thành công !

Xem thêm thủ thuật: kjmagic.blogspot.com

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...