[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Subscribe box kèm social button cho blog

Posted: 30 Apr 2014 01:53 AM PDT

Bài viết này mình tiếp tục chia sẻ một style nữa của subscribe box widget cho Blogger. Các bạn có thể xem hình bên.
Sau đây là các bước thực hiện:Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Bố cục, tạo một tiện ích HTML/JavaScript.
Bước 2: Dán đoạn code bên dưới vào ô nội dung:  
<!--Subscribe box style 4 by www.đoàntrịnh.vn-->
<style>#topbox{width:250px;border:1px solid #a1a1a1;background-color:#ffffff;padding-bottom:15px;padding-top:5px;padding-left:5px;} #news-letter{clear:both;padding-top:20px;} .msg-box{float:left;width:50px;height:54px;margin-right:9px;padding-top:5px;background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-u3si_YxFoT0/TnmfA71Ti3I/AAAAAAAABko/arZLNvC3FYs/s800/mail-box.png) no-repeat;} .news-headline{position: relative;z-index: 999;font-size: 18px;padding-bottom:10px;font-weight:bold;} </style><br /><div id="topbox">
<center>
<div class="news-headline" color:="color:">
Cập nhật tin mới </div>
</center>
<center>
<table border="0"><tbody>
<tr><td style="padding-right: 4px;"><a href="http://twitter.com/quocdoantrinh" target="_blank" title="Follow Me On Twitter"><img src="http://www.techblis.org/wp-content/uploads/2013/08/twitter.png" style="height: 25px; width: 25px;" /></a></td><td style="padding-right: 4px;"><a href="http://feeds.feedburner.com/YourFeedID" target="_blank" title="Subscribe Via RSS"><img src="http://www.techblis.org/wp-content/uploads/2013/08/feed.png" style="height: 25px; width: 25px;" /></a></td><td style="padding-right: 4px;"><a href="http://www.facebook.com/kj.magician" target="_blank" title="Find Us On Facebook"><img src="http://www.techblis.org/wp-content/uploads/2013/08/feacebook.png" style="height: 25px; width: 25px;" /></a></td><td style="padding-right: 4px;"><a href="https://plus.google.com/your-gplus-id" target="_blank" title="Add me on Google+"><img src="http://www.techblis.org/wp-content/uploads/2013/08/gplus.png" style="height: 25px; width: 25px;" /></a></td><td style="padding-right: 4px;"><a href="http://youtube.com/username" target="_blank" title="Add To Technorati"><img src="http://www.techblis.org/wp-content/uploads/2013/08/feed-2.png" style="height: 25px; width: 25px;" /></a></td></tr>
</tbody></table>
</center>
<a href="default.asp"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-UIjLsu00T6w/UZhz5NuKjnI/AAAAAAAADYw/z6zyAVj_nG4/s640/white-square-872x844.jpg" alt="rss subscribe widget for blogger" width="1" height="1" /></a><div id="news-letter">
<span class="msg-box"></span><b>Đăng ký bằng Email</b><br /><form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=KjMagic', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<input class="ebutton3" gtbfieldid="2" maxlength="100" name="email" onfocus="this.value = '';" size="25" style="color: #333333; font-size: 11px; height: 21px; width: 130px;" type="text" valign="middle" value="Enter your email address" /><input name="uri" type="hidden" value="KjMagic" /><input name="loc" type="hidden" value="en_US" /><input class="ebutton2" id="submit" style="font-size: 11px;" type="submit" value="Đăng ký" /></form>
</div>
</div>
<div class="clear">
</div>
<br /><div class="clear">
</div>
<!--/Subscribe box style 4 by www.đoàntrịnh.vn-->

Sửa những chỗ mình đánh dấu thành ID của bạn.

Chúc thành công !

Xem thêm thủ thuật: www.đoàntrịnh.vn

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...