[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Tìm hiểu về HTML5 và chuẩn W3C?

Posted: 14 Apr 2014 07:20 AM PDT

W3C LÀ GÌ?

W3C viết tắt của World Wide Web Consortium là một trong những tổ chức khai sáng ra môi trường Internet hiện nay.
W3C được tạo ra vào tháng 10 năm 1994 bởi Tim Berners-Lee (người phát minh ra WWW, giao thức HTTP, và HTML)
Tìm hiểu về HTML5 và chuẩn W3C?

Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...