[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Chèn khung Social Sharing & Subscription bên dưới bài đăng

Posted: 15 Mar 2014 07:33 AM PDT

Bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách tạo khung Social Sharing & Subscription vào cuối bài viết. Widget gồm có 3 thành phần là box subscribe, box sharing và box fanpage. Các bạn có thể xem hình bên.

Dưới đây là cách thực hiện thủ thuật:

Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML. Tìm thẻ <data:post.body/>.
Bước 2: Chèn đoạn code sau vào bên dưới nó:


<!-- Social Subscription Widget by www.đoàntrịnh.vn --> 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style>
.tbibox {
background: #fff;
border: 1px solid #ddd;
height: 360px;
margin: 10px auto;
padding: 10px;
width: 572px;
-webkit-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
}
.tbisubscribe {
border: 1px solid #D3D3D3;
padding: 8px;
width: 300px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisubscribe:hover {
-moz-box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
-webkit-box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
box-shadow: inset 1px 1px 10px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
}
.tbimailbox {
border: 1px solid #D3D3D3;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-moz-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(255, 172, 84, 0.4) inset;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
box-shadow: 1px 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4) inset;
color: #666;
font: 14px "trebuchet ms", sans-serif;
padding: 7px 15px;
width: 160px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbimailbox:hover {
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisubmit {
font: bold 12px Tahoma, Geneva, sans-serif;
font-style: normal;
color: #ffffff;
background: #ff5714;
border: 0px solid #ffffff;
text-shadow: 0px -1px 1px #222222;
box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
-moz-box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
-webkit-box-shadow: 2px 2px 5px #000000;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
padding: 8px 15px;
cursor: pointer;
margin: 0 auto;
}
.tbisubmit:active {
cursor: pointer;
position: relative;
top: 2px;
}
.tbisubmit::-moz-focus-inner {
border: 0;
padding: 0;
margin: 0;
}
.tbisharebox {
border: 1px solid #D3D3D3;
margin: -157px 0 0 330px;
padding: 8px;
width: 225px;
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
.tbisharebox:hover {
-moz-box-shadow: 1px 1px 2px #CCC inset;
-webkit-box-shadow: inset 1px 1px 55px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
box-shadow: inset 1px 1px 55px 1px rgba(249, 215, 126, 1);
-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;
-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;
-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;
-o-transition: all 0.5s ease-in-out;
transition: all 0.5s ease-in-out;
}
</style>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css' />
<div class='tbibox'>
<div class='tbisubscribe'>
<div style='color: #666666; font-weight: bold; font: 22px Oswald, cursive; margin: 0px 0px 10px 15px;'>Đăng ký nhận tin mới</div>
<div style='margin: 10px 0 0 6px;'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' class='emailform'
method='post' onsubmit='window.open(&apos;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=tntbystc&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true'
style='margin: 0pt;' target='popupwindow'>
<input name='uri' type='hidden' value='tntbystc' />
<input name='loc' type='hidden' value='en_US' />
<input class='tbimailbox' name='email' onblur='if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Enter your email...&quot;;}'
onfocus='if (this.value == &quot;Enter your email...&quot;) {this.value = &quot;&quot;}'
type='text' value='Enter your email...' />
<input alt='' class='tbisubmit' title='' type='submit' value='Subscribe'/>
</form>
</div>
<div style='border: none; color: #666666; font: 22px Oswald, cursive; margin: 25px 0 0 5px;'>Follow us on:</div>
<div style='margin: -32px 0 0 120px;'>
<a href='FACEBOOK URL' target='_blank' title='Join us on Facebook'><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-hbgtzN6sfys/UC_Rt4HCCUI/AAAAAAAAGI4/sNVfSO9oubo/s32/facebook500.png' alt='facebook'/></a>
<a href='TWITTER URL' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Twitter'><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-cBjXpo4xiHA/UC_RvG1JfwI/AAAAAAAAGJI/cQF9OReQCog/s32/twitter.png' alt='twitter'/></a>
<a href='GOOGLE+ URL' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Google+'><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-dzFCD4A8UqU/UC_Rtz0xGDI/AAAAAAAAGI8/iz4dYkboPZ0/s32/googleplus-revised.png' alt='gplus'/></a>
<a href='PINTEREST URL' rel='nofollow' target='_blank'
title='Follow us on Pinterest'><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-VHXyLvPpEBg/UC_Rt63AIdI/AAAAAAAAGJA/xMdGrSFINE4/s32/pinterest.png' alt='pinterest'/></a>
<a href='RSS URL' rel='nofollow' target='_blank'
title='Subscribe to RSS'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-14vjEhUXrMk/UC_RuxvrOgI/AAAAAAAAGJQ/OQT6x8yxTXY/s32/rss.png' alt='rss'/></a>
</div>
</div>
<div class='tbisharebox'>
<script type='text/javascript'>
var switchTo5x = true;
</script>
<script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
stLight.options({
onhover: false
});
</script>
<div style='margin: 5px 5px;'>
<span class='st_fblike_hcount' displaytext=''></span>
</div>
<div style='margin: -30px -20px 0 0; float: right;'>
<a href='http://twitter.com/share' rel='nofollow' class='twitter-share-button'
expr:data-url='data:post.canonicalUrl' expr:data-text='data:post.title'
data-count='horizontal' data-lang='en'></a>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<script type='text/javascript' src='http://platform.twitter.com/widgets.js'></script>
</b:if>
</div>
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style' style='margin: 10px 0 12px 85px;'>
<a class='addthis_counter'></a>
<script type='text/javascript' src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js'></script>
</div>
<div style='margin: 5px 5px;'>
<su:badge layout='1'></su:badge>
<script type='text/javascript'>
(function () {
var li = document.createElement('script');
li.type = 'text/javascript';
li.async = true;
li.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https:' : 'http:') + '//platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
</div>
</div>
<div style='float: right; margin: -40px -5px 0 0;'>
<div class='g-plusone' data-size='medium' expr:data-href='data:post.url'></div>
<script type='text/javascript'>
(function () {
var po = document.createElement('script');
po.type = 'text/javascript';
po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);
})();
</script>
</div>
<div style='margin-top: 20px;'>
<iframe allowTransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmrjan.tk&amp;width=570&amp;colorscheme=light&amp; show_faces=true&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=180'
style='border:none; overflow:hidden; width:570px; height:180px;' />
</div>
</div>
</b:if>
<!-- End Social Subscription Widget by www.đoàntrịnh.vn -->


Điều chỉnh lại các thông số cho phù hợp với blog của bạn, dựa vào chú thích trong code để thay đổi những chỗ cần thiết.

Chúc các bạn thành công !

Tạo hiêu ứng xoay 360 độ cho trang blog của bạn

Posted: 15 Mar 2014 03:47 AM PDT

Bài viết này mính sẽ hướng dẫn các bạn cách để trang blog của bạn xoay 360 độ khi bạn tải lại trang hoặc truy cập vào đọc một bài viết bất kỳ trên trang của bạn.

Đọc thêm»

Tạo dropmenu giống trang traidatmui.com

Posted: 15 Mar 2014 03:33 AM PDT

Dropmenu là một dạng menu chuyên nghiệp được rất nhiều người sử dụng cho website/blog cũng để tăng thêm tính chuyên nghiệp cho trang. Dropmenu thường được dùng đối với những trang web có nhiều chuyên mục mẹ và chuyên mục con, không chỉ những trang web tin tức hay bán hàng mà ngay cả những blog cá nhân cũng được sử dụng khá phổ biến. Dropmenu cũng rất đa dạng về phong cách và kiểu phân cấp cho chuyên mục.    

Đọc thêm»

Tùy chỉnh permalinks giúp tối ưu hóa SEO blogspot

Posted: 14 Mar 2014 08:27 PM PDT

Vấn đề Custom Permalinks này hẳn nhiều người không còn lạ lẫm vì nó được Google tích hợp vào blog từ khá lâu rồi. Bài viết này không mang nặng về hình thức thủ thuật hay hướng dẫn, nó chỉ là một bài viết để các bạn tham khảo và áp dụng sao cho blog của bạn được tối ưu tốt nhất và thân thiện nhất với các công cụ tìm kiếm.
Tùy chỉnh permalinks giúp tối ưu hóa SEO

Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...