[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Cấu hình User accounts máy tính cho nhiều người dùng

Posted: 08 Jul 2013 08:24 PM PDT

Hướng dẫn cấu hình tài khoản nhiều người dùng
Tài khoản người dùng là cách tuyệt vời để chia sẻ một máy tính. Mỗi người dùng sở hữu một tài khoản hoàn toàn có thể tùy biến cách hoạt động của Windows cho tài khoản của mình cùng với giao diện của Desktop.

Họ có thể giữ riêng cho mình những trang web yêu thích trên mạng và lưu chúng vào một folder trong My Documents mà người khác không thể mở được. Tài khoản người dùng cũng cho phép chủ sở hữu thực hiện phương pháp quản lý về những gì người khác có thể thực hiện với chiếc máy tính, bằng cách ngăn chặn họ cài đặt phần mềm mới hoặc thêm thiết bị phần cứng.

Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...