[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Auto readmore resize thumbnail không dùng scripts cho blogger (v3)

Posted: 30 Jun 2013 01:07 AM PDT

Namkna đã giới thiệu đến các bạn rất nhiều style Auto readmore không sử dụng javascript khác nhau (style 1style 2) cho Blogger với khả năng tăng tốc cho blog và thân thiện với các bộ máy tìm kiếm. Tuy nhiên nó có một nhược điểm là hình ảnh thumbnail tương đối nhỏ (chỉ được 72px rộng và cao). Bài viết này mình sẽ hướng dẫn một auto readmore mới mà hình ảnh được giữ nguyên kích cỡ ban đầu và tuyệt vời hơn nữa là cũng không cần đụng chạm đến javascript.
Auto readmore resize thumbnail không dùng scripts cho blogger (v3)

Đọc thêm»

Tối ưu thẻ Title trong Blogspot cho Search Engine

Posted: 30 Jun 2013 02:20 AM PDT

Tối ưu thẻ Title trong Blogspot cho Search Engine
Blogspot hiện nay đã được cập nhật thêm rất nhiều tính năng mới nhất là phàn mô tả cho blogspot. Do vậy với các cách tạo phần mô tả header trước đây không còn khả dụng nữa do vậy hôm nay (25/06/2012) namkna cập nhật cho các bạn cách tạp phần header mới cho chuẩn SEO.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...