[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Thêm nút Social bookmark cho blogger

Posted: 27 Mar 2013 11:57 PM PDT

Button Social bookmark for blogger

» Social Bookmarking là gì?

Social Bookmark theo nghĩa giản đơn là Đánh dấu trang cộng đồng giúp những người sử dụng Internet lưu trữ, quản lý, tìm kiếm địa chỉ những trang Web yêu thich trực tuyến trên Internet và chia sẻ nó với bạn bè dựa trên các công cụ trình duyệt web thông qua các từ khóa phân loại.

Những người được phép có thể xem tổng hợp một danh sách các link mà đã được phân loại theo các từ khoá, chuyên mục hoặc thông qua sự trợ giúp của các công cụ tìm kiếm.

Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...