[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Thêm nút Cancel reply cho Thread Comment của blogger

Posted: 30 Jan 2013 07:56 PM PST

Thêm nút Cancel reply cho Thread Comment
Cancel reply là hủy bỏ hành động Reply, nó là nút thường có trong Thread Comment. Trong Blogger nó chính là nút Add comment, có điều nút này nằm dưới cùng danh sách nhận xét và như vậy khi muốn hủy bỏ Reply người nhận xét phải kéo con trỏ chuột xuống hết danh sách nhật xét mới gặp. Thủ thuật này sẽ hiển thị nút Cancel reply ngay trên khung nhận xét khi reply.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...