[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Phân trang cho Thread comment của blogger/blogspot

Posted: 12 Jan 2013 09:58 PM PST

Phân trang cho Thread comment của blogger/blogspot - Navigation for thread comment blogspot

Navigation for thread comment blogspot

Đối với bài viết blogspot có số lượng comment trên 200 thì ta gặp phải vấn đề là thread comment mặc định của blogger chỉ cho phép load 200 nhận xét, nếu muốn xem nhiều hơn bạn phải bấm và chữ "Tải thêm" và mỗi lần tải thêm chỉ load được thêm 50 comment như vậy nếu bài viết có khoảng 400 comment trở lên bạn sẽ phải bấm nhiều lần tải thêm mới có thể đọc được nhận xét mới nhất.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...