[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Thêm Facebook Recommendations Bar cho blogger

Posted: 12 Dec 2012 07:39 AM PST

Facebook đã giới thiệu social Plugin mới được gọi là thanh đề xuất bài viết (Facebook Recommendations Bar). Nó là một bản Plugins mở rộng. Trong hướng dẫn này, namkna sẽ giúp các bạn tìm hiểu làm thế nào để cài đặt Facebook Recommendations Bar trong Blogs Blogger. Widget này rất hữu ích vì nó có thể tăng lượng truy cập từ Facebook và thích ngay lập tức các bài viết liên quan trên thanh đề xuất.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...