[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Tạo hộp dăng ký (Subscription) trên sidebar cho blogger

Posted: 02 Dec 2012 07:01 AM PST

Tạo hộp dăng ký (Subscription) trên sidebar cho blogger
Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu tạo hộp đăng ký cho blogger. Tiện ích sẽ hiển thị tổng số người đăng ký, chứa liên kết RSS, FacebookTwitter. Nó cũng chứa một mẫu đăng ký xinh đẹp, nơi độc giả có thể gửi email để nhận được cập nhật miễn phí từ trang web của bạn. Widget này được thực hiện tương thích để làm việc với tất cả các trình duyệt đặc biệt là với IE8.
Đọc thêm»

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...