[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

TRỒNG NGƯỜI - Nghề giáo, nghề cao cả nhất các nghề.

Danh Ngôn
TRỒNG NGƯỜI
Nghề giáo, nghề cao cả nhất các nghề.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...