[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

TRỒNG NGƯỜI - Giáo dục là xây dựng nhân vị nên nhà giáo dục

Danh Ngôn
TRỒNG NGƯỜI
Giáo dục là xây dựng nhân vị nên nhà giáo dục phải tận tụy huấn luyện cho kỳ được những tâm hồn khó dạy.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...