[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

TRỒNG NGƯỜI - Giáo dục chân chính là tiêm nhiễm những nếp

Danh Ngôn
TRỒNG NGƯỜI
Giáo dục chân chính là tiêm nhiễm những nếp sống tốt đẹp vào người thụ giáo bằng những tập quán tốt.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...