[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

KHỞI SỰ LẠI - Đừng sợ thất bại, thất bại lần thứ nhất là tất

Danh Ngôn
KHỞI SỰ LẠI
Đừng sợ thất bại, thất bại lần thứ nhất là tất yếu vì nó luyện chí. Thất bại thứ hai có thể hữu ích. Nếu thất bại lần thứ ba mà bạn đứng dậy được, chính bạn là con người.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...