[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

GIÁO DỤC - Giáo dục mà bỏ lãng đức dục, mà chỉ lo thi đua

Danh Ngôn
GIÁO DỤC
Giáo dục mà bỏ lãng đức dục, mà chỉ lo thi đua giật cấp bằng thì hễ cất trường trung học, đại học bao nhiêu, phải lo cất bót cảnh sát, tòa án, trại giáo hóa, tù ngục và bệnh viện bấy nhiêu.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...