[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

ƯỚC MƠ - Chúng ta biến đời người thành một giấc mơ, sau đó

Danh Ngôn
ƯỚC MƠ
Chúng ta biến đời người thành một giấc mơ, sau đó lại biến giấc mơ thành hiện thực.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...