[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Sky Anh đã thêm bạn vào sổ địa chỉ trên Twoo và muốn kết nối với bạn

Đọc mail bằng: English, Français, 中文, , Español, và 26 ngôn ngữ khác.

Bạn nhận được mail này vì Sky muốn kết nối với quang81.2345@blogger.com trên Twoo. Hủy đăng ký.

Sky kết nối với bạn trên Twoo.

Kết nối trên Twoo
Twoo là nơi vui vẻ để gặp bạn mới sống gần nơi bạn ở
Tham gia cùng 10 triệu người.

Twoo là mạng xã hội kết bạn trát triển nhanh nhất. Hãy tìm hiểu vì sao 10 triệu người đã tham gia Twoo!

Chat ngay

Khi bạn gặp một thành viên thú vị bạn sẽ muốn bắt chuyện? Trên Twoo, chúng tôi bảo đảm có rất nhiều người muốn chat. Và tuyệt hơn cả: việc này miễn phí!

Di động

Luôn luôn cập nhật với ứng dụng iPhone và Android. Mang Twoo đến mọi nơi.

Không muốn nhận những email này nữa? Nhấn ở đây.
Massive Media NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0834322338. info-vi@twoo.com

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...