[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)

(¯`·.º-:¦:-† namkna †-:¦:-º.·´¯)


Google chính thức index label blogspot.

Posted: 17 Oct 2012 12:41 AM PDT

Google chính thức index label blogspot.
Hiện nay google đã index label cho blogspot. điều này rất có ý ngĩa với seo. Với kiểu index này giờ đây các label của bạn sẽ có thể hiển thị trên sitelink. Các bạn hãy xem khi tìm kiếm nhãn blogspot tip's trong blog minh ở demo.
Đọc thêm bài viết »

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...