[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LỰA CHỌN - Triết lý của một người không được thể hiện tốt

Danh Ngôn
LỰA CHỌN
Triết lý của một người không được thể hiện tốt nhất bằng lời nói mà được thể hiện bằng lựa chọn.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...