[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

LỰA CHỌN - Sự khác biệt giữa người vĩ đại và những người khác

Danh Ngôn
LỰA CHỌN
Sự khác biệt giữa người vĩ đại và những người khác là họ chủ động sáng tạo cuộc sống, trong khi số khác chờ xem cuộc sống đưa họ đi đâu. Hãy sống trọn vẹn chứ đừng chỉ tồn tại.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...