[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

GIÁO DỤC - Mục đích của giáo dục là đào luyện những người

Danh Ngôn
GIÁO DỤC
Mục đích của giáo dục là đào luyện những người bản lĩnh.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...