[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

GIÁO DỤC - Giáo dục có nghĩa là giúp đỡ, hướng dẫn, chiêu

Danh Ngôn
GIÁO DỤC
Giáo dục có nghĩa là giúp đỡ, hướng dẫn, chiêu đãi chớ không phải là ngăn cấm, áp chế, kiềm hãm.

Bạn haiphongclan đang xem email Danh ngôn
được gửi hàng ngày từ http://guongdanhnhan.vn

Nếu DANH NGÔN không hiện hình ảnh, xin theo hướng dẫn sau : Bấm vào đây.

Khi không muốn nhận DANH NGÔN hàng ngày, hãy Hủy đăng kí (Unsubscribe)

Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...